Capacity building for public organizations

Capacity building for public organizations

Dynaaminen
palveluverkko-
suunnittelu

Locia CapaCity on dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus, joka mahdollistaa toimitilojen, palvelutuotannon sekä palvelutarpeen ennakoivan kokonaistarkastelun. Tarkastelun mittakaavana voi olla suunnittelualue, kunta, tai maakunnallinen palveluverkko.

Dynaaminen palveluverkkosuunnittelu

Locia CapaCity on dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus, joka mahdollistaa toimitilojen, palvelutuotannon sekä palvelutarpeen ennakoivan kokonaistarkastelun. Tarkastelun mittakaavana voi olla suunnittelualue, kunta, tai maakunnallinen palveluverkko.

1
 

Strateginen
kaupunkisuunnittelu

computer

Ennakoiva väestöennuste & palvelutarveanalyysit

Kaupunki- ja palvelurakenteen kehityssuuntien tarkastelu, palveluverkkoskenaariot

Palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

2
 

Palveluverkon
suunnittelu

addpoint

Verkon kapasiteetti & palvelutarjonnan optimointi

Suunnittelualueen kapasiteettivajeen tai ylitarjonnan tilannekuva ja ennuste

Reaaliaikainen näkymä palveluverkon vapaasta tilakapasiteetista ja toimitilojen kuntoluokista

3
 

Palveluverkon
rakentaminen

investointilista

Investointien seuranta &
rahoitusmallit

Investointipäätösten ja hankkeiden toteutuksen etenemisen seuranta

Innovatiiviset hankintamallit ja ennakoivat rahoitusmallit

4
 

Vaikuttavuus &
suorituskyky

naamat

Asiakastyytyväisyys &
hyvinvointi

Tiedolla johtaminen ja reaaliaikaiseen tietoon pohjautuva toiminnanohjaus, tilannekuvat lennosta

Avainmittarit: Hyvinvointi, ekotehokkuus, kustannukset, saavutettavuus

Palvelut, kysyntä ja sijainti – palveluverkon kapasiteetin
suunnittelua nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten

Yritys

Locia on vuonna 2019 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaidensa palveluverkkojen ja toimintojen strategista suunnittelua ja toiminnanohjausta digitaalisten ja dynaamisten tiedolla johtamisen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla. Uskomme, että julkiset organisaatiot voivat huomattavasti parantaa toimintaedellytyksiään tuomalla dynaamisen ja ennakointikykyisen palveluverkon suunnittelun osaksi tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Kumppanit

Palveluverkkovaikuttavuutta, kokonaisuuden hallintaa ja
kustannussäästöjä reaaliaikaisemman tietopohjan avulla

Ajankohtaista

Helsingissä 24. – 25.9.2019 järjestettävä World Summit on Digital Built Environment WDBE 2019 kokoaa rakennetun ympäristön digitaalisuuden edelläkävijät Paasitorniin. Tapahtuman keskiössä on tänä vuonna käyttäjäkokemus – ”Transforming Urban User Experience”. WDBE on tarkoitettu kiinteistö- ja rakentamisalan ammattilaisille rakennuttajista suunnittelijoihin, toteuttajiin, omistajiin ja ylläpitäjiin. Mukaan tulee myös teknologian ja palveluiden kehittäjiä, käyttäjiä sekä julkisia toimijoita. Locia
Lue lisää
Cities and municipalities are basically systems for delivering services for the benefit of their citizens. An experimental project demonstrated how improving the flow of data between these services could save a lot of time and taxpayer money.
Lue lisää
Emilia Rönkkö is joining for Masterminds’ Club. Register before April 27th to join us for this Masterminds’ Club:
Lue lisää
RAKLI järjestää keskiviikkona 8.5.2019 Helsingissä tilaisuudessa, jossa palveluverkkosuunnittelua viedään uudelle tasolle. Locia on mukana tilaisuudessa. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä: https://network.rakli.fi/Tapahtumat/tapahtumatiedot.aspx?id=38
Lue lisää
Toimitila- ja palveluverkkojen ennakoivaa kokonaishallintaa julkisille organisaatioille Tulevaisuuden kaupungeissa asiakaslähtöisyys, digitaalisuus sekä palveluiden järjestämisen ja monitahoisen tuottamisen kokonaiskoordinaatio tulevat edellyttämään julkiselta sektorilta rohkeaa toimintatapojen uudistamista. Niukkenevien resurssien myötä palvelutuotantoa ja kiinteistöomaisuutta on arvioitava kokonaisuutena ja pohdittava, minkälaisia ja kuinka paljon tiloja palvelutuotannolle tarvitaan sekä kuinka niiden tarvitsemat investoinnit ja ylläpito hoidetaan. Optimoidulla palveluverkolla voidaan saavuttaa
Lue lisää
Tahko Ski Lift Pitch on ainutlaatuinen, kansainvälinen startup-tapahtuma Itä-Suomessa. Tapahtuman sydän on Hiihtohissipitchaustaistelu -kilpailu, missä 20 valittua startupia esittelevät liikeideansa sijoittajille Tahkon Hiihtokeskuksen hiihtohississä. Locia osallistuu tapahtumaan.
Lue lisää

Locia Solutions Oy

www.locia.fi
Y-tunnus: 2974352-9
info@locia.fi