Asiakastarina: Locia ja Helsingin kaupunki edelläkävijöinä palveluverkkosuunnittelun digitalisaatiossa

Locian ja Helsingin kaupungin pilottihankkeessa kehitettiin työkaluja varhaiskasvatuksen palvelutilaverkon investointitarpeiden kokonaiskuvan haltuun ottamiseksi

Palvelutilojen hallinta on muodostumassa yhä suuremmaksi ongelmaksi yhä useammalle kaupungille ja kunnalle. Syy on siinä, että nykyiset käytännöt eivät tue tilannekuvan nopeaa muodostamista eivätkä luo riittävän tukevaa tietopohjaa päätöksentekijöille.

Lue lisää

 

Palvelumme mahdollistaa

Strateginen kaupunkisuunnittelu

Ennakoiva väestöennuste & palvelutarveanalyysit

Kaupunki- ja palvelurakenteen kehityssuuntien tarkastelu, palveluverkkoskenaariot

Palvelutarpeen ennakointi lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä

Palveluverkon suunnittelu

Verkon kapasiteetti & palvelutarjonnan optimointi

Suunnittelualueen kapasiteettivajeen tai ylitarjonnan tilannekuva ja ennuste

Reaaliaikainen näkymä palveluverkon vapaasta tilakapasiteetista ja toimitilojen kuntoluokista

Palveluverkon rakentaminen

Investointien seuranta &
rahoitusmallit

Investointipäätösten ja hankkeiden toteutuksen etenemisen seuranta

Innovatiiviset hankintamallit ja ennakoivat rahoitusmallit

Vaikuttavuus & suorituskyky

Asiakastyytyväisyys & hyvinvointi

Tiedolla johtaminen ja reaaliaikaiseen tietoon pohjautuva toiminnanohjaus, tilannekuvat lennosta

Avainmittarit: Hyvinvointi, ekotehokkuus, kustannukset, saavutettavuus

Yritys

Locia on vuonna 2019 perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaidensa palveluverkkojen ja toimintojen strategista suunnittelua ja toiminnanohjausta digitaalisten ja dynaamisten tiedolla johtamisen ratkaisujen, menetelmien ja mallien avulla. Uskomme, että julkiset organisaatiot voivat huomattavasti parantaa toimintaedellytyksiään tuomalla dynaamisen ja ennakointikykyisen palveluverkon suunnittelun osaksi tiedolla johtamisen kokonaisuutta.

Lisää yrityksestä

KiraHUB
Trellum